Sdílet
Příspěvky na školní rok 2022/2023

4. 9. 2022 v 13.52

Rozhodnete-li se podpořit činnost Klubu rodičů svým příspěvkem v tomto školním roce, můžete tak učinit následujícími způsoby:

  • v hotovosti v den třídních schůzek třídnímu učiteli. Pro evidenci členů a úhrad příspěvků bude k dispozici formulář, do kterého uveďte svoje jméno, příjmení, třídu dítěte.
  • převodem na účet Klubu rodičů č. 5991951001/5500. Pokud hradíte bezhotovostně, napište do poznámky pro příjemce příjmení a třídu dítěte (nebo se zapište na formulář, který bude k dispozici u třídního učitele v den konání třídních schůzek a uveďte formu úhrady P – převodem).
  • QR platba ZDE.
  • v hotovosti na pracovním setkání KRAPu

Výše členského příspěvku je minimálně 200,-. Členem je rodič, ne děti.

Poskytnutím uvedených údajů souhlasíte s jejich zařazením do databáze Klubu rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32. Dále také s jejich zpracováním dle Souhlasu se zpracováním osobních údajů. V souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů č. 101/200 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 se Klub zavazuje, že údaje neposkytne třetím osobám.

Děkujeme za Vaše příspěvky, které využijeme ve prospěch dětí ZŠ Heyrovského 32.

Máte-li nápady, čas a chuť ovlivnit další směřování Klubu rodičů, uvítáme Vás na našem pracovním setkání.

Váš KRAP

 

 

Zanechte komentář