O Klubu

Spolek Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32, z. s. spojuje všechny, kteří chtějí společně podporovat děti ze Základní školy na ulici Heyrovského 32 v Brně a přispívat k dobrým vztahům mezi rodiči, školou a veřejností.

Nápad založit tuto neziskovou organizaci vzešel v roce 2009 ze skupiny rodičů dětí tehdejší 4.A. Právě ti utvořili přípravný výbor pro registraci občanského sdružení. Koncem roku 2010 se sešla ustavující valná hromada a společnost tak začala fakticky fungovat. Tehdejší stanovy přestaly platit v roce 2015. V tomto roce totiž v návaznosti na nový občanský zákoník schválila valná hromada nové stanovy a z občanského sdružení se stal zapsaný spolek.

Členem spolku se může stát fyzická i právnická osoba zaplacením členského příspěvku ve výši minimálně 200 Kč za člena a školní rok. Lze jej zaplatit v hotovosti například prostřednictvím třídního učitele, na třídních schůzkách nebo převodem na účet sdružení.

Výbor Klubu se pravidelně setkává na pracovních schůzkách, na kterých jsou vítáni všichni členové i ostatní zájemci o dění ve sdružení.

Finanční prostředky Klub získává z několika zdrojů. Především jsou to členské příspěvky, jejichž výši stanovuje na každé období Valná hromada. Klub využívá také možnosti požádat o dotaci z rozpočtu obce či od soukromých společností a osob. Do rozpočtu sdružení jdou také výtěžky z pořádaných akcí. Peníze má Klub uloženy na Transparentním účtu vedeném Raiffeisen BANK a.s.

Významným partnerem Klubu rodičů, který sdružení pomáhal ve všech směrech, bylo v letech 2010 až 2014 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA. Stálým mediálním partnerem Klubu rodičů je internetový magazín Bystrčník.

Jakékoliv informace o sdružení získáte přes webový formulář nebo na emailu info@krap32.cz.

 

Školní rok 2012/2013

Schůze Valné hromady sdružení se uskutečnila 17. října 2012.

Na členských příspěvcích se podařilo do listopadu 2012 vybrat 33 400 Kč – minimální výše příspěvku 200,-.

Stavba přírodní učebny-altánu pokračovala díky dotaci 32 000 Kč z rozpočtu města Brna, finančním darům městské části Brno-Bystrc ve výši 10 tisíc Kč a společnosti La Corrida Restaurant s.r.o. ve výši 2 000 Kč. Město Brno dále podpořilo 3. ročník Dne pro rodiny částkou 5 000 Kč. Na aktivity Klubu rodičů znovu přispěla také společnost SMART Comp a.s., provozovatel metropolitní sítě NETBOX, částkou 2 000 Kč. Členové sdružení věnovali Klubu rodičů nemálo energie, času a materiální i finanční pomoci. A to nejen při přípravách a stavbě altánu, ale také na dalších akcích, které se rozhodli zorganizovat.

V listopadu 2012 členové sdružení připravili pro děti z Bystrce a širokého okolí druhý ročník Upíří stezky. Na vstupném se vybralo nečekaných 13 526 Kč (před odečtením nákladů). V květnu pak nepřálo počasí třetímu ročníku Dne pro rodiny, ale přesto účastníci přispěli na vstupném 1 117 Kč.

 

Školní rok 2011/2012

Valná hromada sdružení se uskutečnila 19. října 2011.

Ve školním roce 2011/2012 měl Klub rodičů 160 členů.

Celkové příjmy Klubu rodičů z členských příspěvků dosáhly částky 18.220,- Kč – minimální výše příspěvku 100,-.

Také v tomto školním roce získaly projekty Klubu rodičů  prostředky z veřejných rozpočtů. Díky dotaci 30 tisíc  Kč od Jihomoravského kraje vznikly na chodbách ZŠ Heyrovského další relaxační koutky.  Druhý ročník Dne pro rodiny mohl Klub rodičů uspořádat také díky finanční podpoře města Brna, které na zajištění této akce poskytlo 8 tisíc Kč. V prvním pololetí školního roku byla zahájena stavba prozatím největšího projektu – přírodní učebny-altánu. Na její realizaci přispělo 20 tisíci Kč město Brno, městská část Brno-Bystrc věnovala 10 tisíc Kč. Samotná ZŠ Heyrovského se podílela na financování altánu částkou 5 tisíc Kč.

Paní Michalíková se rozhodla pomoci Klubu rodičů částkou 700 Kč na ceny pro vítěze komiksové soutěže Bystromix.

Do pokladny sdružení přibyly také výtěžky z pořádaných akcí. Suverénně nejúspěšnější co do návštěvnosti i zisku byla v říjnu 2011 Upíří stezka, díky níž získal Klub rodičů 9 203 Kč. I další akce přinesly do pokladny peníze – listopadový Velký bystrcký bazar 2 726 Kč, březnový Velký bystrcký bazar 2 253 Kč a Den pro rodiny II 1 970 Kč.

 

Školní rok 2010/2011

Ustavující schůze Klubu rodičů proběhla 16. listopadu 2010.

Ve školním roce 2010/2011 mělo sdružení téměř 200 členů.

Celkem bylo vybráno na členských příspěvcích 10.820 Kč – minimální výše příspěvku 50,-.

V roce 2011 podpořilo sdružení Zastupitelstvo Městské části Brno – Bystrc, když na zasedání 13.4.2011 ze svého rozpočtu poskytlo finanční dary ve výši 25 tisíc Kč na projekt „Vybavení prostorů školy relaxačními a oddychovými koutky pro žáky ZŠ Heyrovského 32“ a ve výši 4 tisíce Kč na projekt „Výtvarná soutěž pro žáky ZŠ Heyrovského a organizace Dne pro rodiny“. V květnu 2011 pak k tomu byla uzavřena Darovací smlouva na materiální vybavení relaxačních koutků a Darovací smlouva na realizaci výtvarné soutěže. V květnu 2011 podpořila činnost sdružení společnost Smart COMP. a. s., provozovatel metropolitní sítě NETBOX, částkou 3.500 Kč. Návštěvníci Knižního bazaru, který se uskutečnil 9. dubna 2011, přispěli dobrovolným vstupným v celkové výši 1.777 Kč.


„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde