Sdílet
Altán: Na světě je architektonická studie

28. 6. 2012 v 13.30

Školní zahrada nebo alespoň její první etapa – přírodní učebna – se o další krok přiblížila realizaci. Na světě je koncept podoby altánu, autorkou je Ing. arch. Romana Augustínová.

Altán má mít čtvercový půdorys a pultovou ozeleněnou střechu s rozchodníky a netřesky. Konstrukce je dřevěná, podlaha rovněž.

Členové Klubu rodičů se na své červnové pracovní schůzce studii altánu prodiskutovali a schválili, nyní čekáme na reakci školy. Poté chceme studii představit radnici, která se na financování altánu podílí.

Výchozí údaje a podklady

 • altán bude sloužit jako přírodní učebna, pro environmentální výuku, pro výtvarnou výchovu, přírodopis, fyziku a další předměty
 • je vybrána plocha (v příčném směru a diagonálně mírně svažitá), altán je na ní potřeba umístit mimo ochranné pásmo plynovodu (mapa a fotografie)
 • v budoucnu by na altán měly navázat další etapy přírodní zahrady – květná louka, dendrologická stezka, jezírko, kompost a další (plošné nároky a přesné umístění nejsou teď známy a nikdo neví, jestli někdy budou; prvky přírodní zahrady by měly v budoucnu budovat děti v rámci vyučování)
 • po vyučování bude altán využívat i školní družina
 • altán bude sloužit pro cca 30 dětí a pedagoga
 • ochrana před sluncem a deštěm
 • školní areál je mimo vyučování přístupný veřejnosti
 • konstrukce v maximální možné míře dřevěná (altán budou moci stavět učni dřevařského učiliště), preferuje se řezivo
 • sedací nábytek (lavice) může být zabudovaný do konstrukce altánu, je možno využít starých židlí a lavic ze školy, alespoň pro začátek; starý školní nábytek se na jaře naskládá do altánu a na podzim se sklidí – není třeba skladovací prostor
 • neuvažuje se s umělým osvětlením

Architektonický návrh

 • respektuje kapacitní požadavky i omezení daná místem
 • tvar a objem altánu svým charakterem odpovídá charakteru školního areálu
 • svislé prvky jsou uspořádány do motivu stromu – symbolu zahrady
 • altán je uvažován s ozeleněnou střechou (lehká extenzívní zelená střecha – rozchodníky, netřesky apod.), zastavěná plocha altánu tak bude vrácena zpět zahradě
 • autorkou návrhu altánu je Ing. arch. Romana Augustínová

 Technické řešení

 • konstrukce altánu je navržena na půdorysu čtverce 6 x 6 m, který umožňuje značnou variabilitu v rozmístění sedacího nábytku, minimální světlá výška uvnitř altánu 2,60 m
 • nosné konstrukce i podlaha altánu jsou navrženy dřevěné (řezivo), založení na betonových patkách
 • výstavbu altánu lze členit, např. z důvodu nedostatku finančních prostředků, do několika fází – pergola (altán bez střechy) – altán se zelenou střechou
 • ozeleněná střecha s sebou nese větší nároky na nosnou konstrukci altánu, naproti tomu však stojí estetické a ekologické hledisko (altánem zastavěná plocha bude nahrazena zelení na střeše)

Financování – Přípravné práce i výstavba altánu budou financovány pravděpodobně z následujících zdrojů

 • vlastní finanční prostředky Klubu rodičů 8 tis. Kč
 • dotace z rozpočtu města Brna (MMB OŽP) 20 tis. Kč
 • finanční dar z rozpočtu MČ Brno-Bystrc 10 tis. Kč
 • finanční prostředky z rozpočtu ZŠ Heyrovského 5 tis. Kč
 • dar od Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia 2 tis. Kč

V době zpracování tohoto návrhu je přislíbeno celkem 45 tis. Kč.

Následující kroky

 • odsouhlasení návrhu Klubem rodičů, představení podoby altánu ZŠ Heyrovského 32
 • vypracování statického posouzení konstrukce altánu, dopracování architektonické studie
 • vypracování dokumentace pro vydání územního souhlasu, včetně obstarání potřebných vyjádření obce, dotčených orgánů státní správy a správců sítí, obstarání územního souhlasu
 • zpracování výkazu výměr pro výběr dodavatele a další

A možná nezůstane jen u altánu. Škola za pomoci Klubu rodičů podala žádost o grant z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí, z něhož by mohla financovat výsadbu prvních stromů, keřů a realizaci některých dalších prvků školní zahrady. Rozhodnutí ministerstva se snad dozvíme po prázdninách.

Hana Jindrová

Ke stažení

Architektonická studie altánu červen 2012
Smlouva o poskytnutí dotace 2012 MMB OŽP na altán
Darovací smlouva MČ Brno-Bystrc ze dne 9. května 2012 na altán

Související

Další peníze na přírodní učebnu?
Pro inspiraci: Přírodní zahrady v Jehnicích
Rodiče a učitelé se sejdou kvůli altánu
Altán se líbí i Bystrci. Co teď?
Město Brno přispělo i na altán
Klub požádal o finanční dary

Zanechte komentář