Sdílet
Altán: Je zabetonováno!

20. 10. 2012 v 20.38

Když na podzim loňského roku přišli členové Klubu rodičů s nápadem postavit škole altán, jen málokdo věřil, že se to skutečně povede.

První odhady ceny altánu se pohybovaly kolem 100 až 120 tisíc korun. V pokladně sdružení rodičů takové prostředky zdaleka nebyly. Možností, jak stavbu altánu finančně lépe zajistit, bylo požádat o dotace.

K velké radosti sdružení se na altán rozhodlo přispět jak město Brno, tak městská část Brno‑Bystrc. Nadšení trochu zkazilo to, že přidělené dotace nedosahovaly výše, která by Klubu umožňovala pohodlnou realizaci celého projektu. Přesto darovaných celkem 30 tisíc korun přesvědčilo členy sdružení, aby se do stavby altánu, i když v redukované podobě pergoly, pustil. To se psal duben 2012.

Po květnovém tápání a jistém neporozumění si mezi Klubem rodičů a školou, kdy vlastně nikdo nedokázal říct, jak by altán měl v celkovém kontextu se zamýšlenou novou výukovou školní zahradou vypadat, nakonec v červnu vznikla architektonická studie altánu. Její autorkou je Ing. arch. Romana Augustínová.

Prázdniny pak byly ve znamení zpracovávání projektové dokumentace altánu a následném obstarávání vyjádření veřejných institucí a správců inženýrských sítí. Bylo nutné získat také souhlas městské části s využitím školního pozemku. Klub rodičů se na bystrcké radnici setkal s velkým pochopením a vstřícností, nejen u starosty Vladimíra Vetchého. Také vlastníci sousedních pozemků a nemovitostí proti stavbě altánu nic nenamítali. Stavební úřad ÚMČ Brno-Bystrc tak mohl 24. září 2012 vydat potřebná povolení.

V prvním poprázdninovém měsíci vyjednávali členové Klubu rodičů o co nejvýhodnějších nabídkách na realizaci I. etapy altánu – pergoly. Nejlepší cenu za dřevo dala Pila Bystrc. Na provedení stavebních prací se sdružení rodičů dohodlo se Střední školou polytechnickou z Jílové 36g v Brně. Vytyčoval se altán i podzemní plynovod v jeho blízkosti.

Od 8. října začali učni – budoucí zedníci v rámci praktického výcviku s výkopovými pracemi, v pátek 19. října pak dokončili betonáž základů altánu – pergoly.

Bystrcká pila připravila dřevo na altán a společnost JAPO-autodoprava s.r.o. jej 12. října bezplatně přepravila do Střední školy polytechnické. Žáci oboru truhlář připraví v dílnách spoje dřevěných prvků. Altán (pergola) by se mohl začít montovat ke konci října. Pokud bude přát počasí, v druhé polovině listopadu budou všechny práce na pergole dokončeny.

Zatím vše nasvědčuje tomu, že se děti ze ZŠ Heyrovského budou brzo těšit z výuky venku. Velkou zásluhu na tom mají kromě už uvedených i další sponzoři z řad soukromých firem.  Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia přispělo na altán finančně. Ing. Marek Michna ze společnosti IDEA RS, s.r.o. provedl statické výpočty a Ing. Paris Chalivopulos (Hladík a Chalivopulos s.r.o.) jako autorizovaný statik zastřešil stavebně konstrukční část projektu. Ing. Pavel Mátl (Agearch) geodeticky vytyčil na školním pozemku budoucí polohu altánu. Na altán přislíbila přispět i ZŠ Heyrovského 32. Děkujeme!

Altán bude letos dokončen pouze částečně, bez střechy, podlahy a nenosných obvodových prvků. O další finanční prostředky chce Klub rodičů znovu požádat město Brno a městskou část Brno-Bystrc. Na veřejné dotace však nelze spoléhat. Proto bude podstatnou měrou záležet na sumě, kterou Klub rodičů vybere na členských příspěvcích.

                                                                                                                                                                            Hana Jindrová

Ke stažení

Územní souhlas a souhlas s provedením stavby (ÚMČ Brno-Bystrc, stavební úřad)
Architektonická studie altánu červen 2012
Smlouva o poskytnutí dotace 2012 MMB OŽP na altán
Darovací smlouva MČ Brno-Bystrc ze dne 9. května 2012 na altán
Výpis ze zápisu 6/20. Rady MČ Brno-Bystrc – bod 2.2.02 (pdf)

Související

Krapák září 2012
Další peníze na přírodní učebnu?
Pro inspiraci: Přírodní zahrady v Jehnicích
Rodiče a učitelé se sejdou kvůli altánu
Altán se líbí i Bystrci. Co teď?
Město Brno přispělo i na altán
Klub požádal o finanční dary

Zanechte komentář