Sdílet
Příspěvky na školní rok 2018/2019

6. 9. 2018 v 13.52

Rozhodnete-li se podpořit činnost Klubu rodičů svým příspěvkem v tomto školním roce, můžete tak učinit následujícími způsoby:

  • v hotovosti v den třídních schůzek třídnímu učiteli – 11. září (2. – 9. třída) a 2. října (1. třída). Pro evidenci členů a úhrad příspěvků bude k dispozici formulář, do kterého uveďte svoje jméno, příjmení, případně také e-mail – využijeme ho pro zasílání občasných informací o činnosti klubu.
  • převodem na účet Klubu rodičů č. 5991951001/5500. Pokud uhradíte bezhotovostně, napište prosím na adresu krap32.zsheyrovskeho@gmail.com Vaše jméno, příjemní, datum platby a třídu dítěte (nebo se zapište na formulář, který bude k dispozici u třídního učitele v den konání třídních schůzek a uveďte formu úhrady BP – bankovním převodem).
  • v hotovosti na pracovním setkání KRAPu

Poskytnutím uvedených údajů souhlasíte s jejich zařazením do databáze Klubu rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32. Dále také s jejich zpracováním dle Souhlasu se zpracováním osobních údajů. V souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů č. 101/200 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 se Klub zavazuje, že údaje neposkytne třetím osobám.

 

Výše členského příspěvku je minimálně 200,-. Členem je rodič, ne děti.

 

Děkujeme za Vaše příspěvky, které využijeme ve prospěch dětí a rodičů ZŠ Heyrovského.

Máte-li nápady, čas a chuť ovlivnit další směřování Klubu rodičů, uvítáme Vás na našem pracovním setkání.

Váš KRAP

 

 

Zanechte komentář


„Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.“ Jan Werich