Sdílet
Výtvarná soutěž nejen o dorty začíná

14. 4. 2012 v 12.41

O deset velkých dortů v kategorii tříd a věcné ceny v kategorii jednotlivců mohou soutěžit děti ze základní školy Heyrovského 32. Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32 totiž vyhlašuje druhý ročník výtvarné soutěže. Obrázky na téma „Krap na cestách“ vytvořené libovolnou technikou na papíře formátu A3 mohou děti odevzdávat do 18. května.

Stejně jako loni převzal nad soutěží záštitu starosta městské části Brno-Bystrc RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. Partnery soutěže jsou Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA a internetový magazín Bystrčník.

„První ročník měl nečekaně mnoho účastníků, obrovský úspěch měly dorty pro vítězné třídy,“ říká předsedkyně sdružení Michaela Lužová. „Pravidla se oproti loňskému ročníku téměř nemění, pouze jsme trochu pozměnili rozdělení do kategorií. A dorty budou také,“ upřesňuje hlavní organizátorka soutěže paní Alena Jankotová.

Letošní novinkou je soutěž o návrh loga Klubu rodičů. „Jsme velmi zvědaví na soutěžní příspěvky v této kategorii. Tvorba logotypů je velmi specifická, ale věříme, že děti budou mít zajímavé nápady, které budeme moci využít pro logo sdružení,“ optimistickz dodává Hana Klimešová, která je autorkou grafiky valné většiny tiskových materiálů sdružení.

Podrobná pravidla

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ pro žáky ZŠ Heyrovského 32

Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32 vyhlašuje jako součást dlouhodobého projektu „Zdravá a bezpečná škola“ II.ročník výtvarné soutěže o 10 velkých dortů pro žáky a třídní kolekti vy ZŠ Heyrovského 32 v Brně na téma: „KRAP na cestách“.

Podmínky soutěže:
–         libovolná technika (kresba, malba, koláž, atd…),
–         formát výkresu A3,
–         termín odevzdání do 18. 5. 2012 paní vychovatelce Janouškové,
–         práce musí být na rubu označena jménem autora , třídou, názvem díla.

Soutěžní kategorie:
1. kategorie – 5 nejlepších obrázků žáků 1.stupně (soutěž individuální)
2. kategorie – 5 nejlepších obrázků žáků 2.stupně (soutěž individuální)
3. kategorie – soutěž mezi třídami v rámci jednoho ročníku (pouze osmé třídy soutěží s třídou devátou)
4. kategorie – návrh loga Klubu rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32 (návrh mohou podat jednotlivci i kolektivy)

Systém hodnocení tříd
Z každého ročníku bude vybráno 11 nejhezčích obrázků. Třída, která bude mít v těchto 11 vybraných největší počet obrázků, vyhrává. Odevzdáním soutěžních prací za celou třídu, se žáci automaticky zařazují do soutěže jednotlivců.

Systém hodnocení jednotlivců
Z každého stupně bude vyhlášeno 5 nejhezčích obrázků bez ohledu na ročník a třídu autora.

Vyhlášení vítězů
Vítězové výtvarné soutěže, kolektivy i jednotlivci, budou vyhlášeni v tělocvičně školy. Vítězné práce budou vystaveny v sobotu 9. 6. 2012 na akci „Den pro rodiny“.

Porota bude hodnotit práce v tomto složení:
–         Oľga Hubíková (výtvarnice a grafička)
–         Jitka Pelechová (učitelka výtvarné výchovy)
–         Jan Klimeš (výtvarník)
–         Šárka Tomická (grafička)
–         Lea Župková (středoškolská učitelka – zástupce rodičů)

Organizátor soutěže: Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32, o. s.
Sponzor: Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA
Záštitu nad touto akcí převzal starosta městské části Brno-Bystrc RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.
Partner soutěže: internetový magazín Bystrčník (www.bystrcnik.cz)

Další podmínky účasti v soutěži:
Doručením obrázku účastníci deklarují svůj závazek řídit se soutěžními pravidly. Současně tím vyslovují souhlas, že v případě získání výhry má pořadatel soutěže právo využít jejich osobních údajů pro reklamní a marketingové účely. Jména žáků vítězných prací mohou být uveřejněna v mediích a na internetu.

Zaslané práce se nevracejí. Vyhlašovatel soutěže Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32 si vyhrazuje právo s odevzdanými výtvarnými díly volně disponovat a využít je pro publikační a jiné účely ve sdělovacích prostředcích, používat pro svou vlastní propagaci, vystavovat je, nabídnout v aukci apod.

Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno. Výhru nelze směnit za hotovost. Pokud si výherce výhru nepřevezme nejpozději do 30 dnů od data uskutečnění výhry, možnost převzít výhru zaniká bez náhrady.

V případě, že nebude vybrán v kategorii 4 žádný návrh, cena nemusí být udělena.

 -hj-

Související
Výtvarná soutěž pro žáky ZŠ Heyrovského 2011
Obrazem: Vyhlašování vítězů výtvarné soutěže
Obrázky z výtvarné soutěže

Ke stažení
Plakát A3 ke II. ročníku výtvarné soutěže (2012) – Krap na cestách (pdf)

Zanechte komentář