Sdílet
Namaluj šílené jarňáky a vyhraj!

12. 2. 2014 v 21.19

plakat_A4-vytvarnaSoutez-14-fin

Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32 a ZŠ Heyrovského 32 vyhlašují výtvarnou soutěž pro žáky a třídní kolektivy ZŠ Heyrovského 32 v Brně na téma „Nejšílenější zážitek z jarních prázdnin“.

Podmínky soutěže:

  • libovolná technika (kresba, malba, koláž, atd.)
  • formát výkresu A3
  • termín odevzdání do 16. 4. 2014 paní vychovatelce Janouškové
  • práce musí být na rubu označena: jménem autora, třídou, názvem díla

Soutěžní kategorie:

  • 1. kategorie – 5 nejlepších obrázků žáků 1.stupně
  • 2. kategorie – 5 nejlepších obrázků žáků 2.stupně
  • 3. kategorie – soutěž mezi třídami v rámci jednoho ročníků

Systém hodnocení tříd:

Z každého ročníku bude vybráno 11 nejhezčích obrázků. Třída, která bude mít v těchto 11 vybraných největší počet obrázků, vyhrává. Odevzdáním soutěžních prací za celou třídu, se žáci automaticky zařazují do soutěže jednotlivců.

Systém hodnocení jednotlivců:

Z každého stupně bude vyhlášeno 5 nejhezčích obrázků bez ohledu na ročník a třídu autora.

Další podmínky účasti v soutěži:

Doručením obrázku účastníci deklarují svůj závazek řídit se soutěžními pravidly. Současně tím vyslovují souhlas, že v případě získání výhry má pořadatel soutěže právo využít jejich osobních údajů pro reklamní a marketingové účely. Jména žáků vítězných prací mohou být uveřejněna v mediích a na internetu.

Zaslané práce se nevracejí. Vyhlašovatel soutěže – Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32 – si vyhrazuje právo s odevzdanými výtvarnými díly volně disponovat a využít je pro publikační a jiné účely ve sdělovacích prostředcích, vystavovat je, nabídnout v aukci apod.

Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno. Výhru nelze směnit za hotovost. Pokud si výherce výhru nepřevezme nejpozději do 30 dnů od data uskutečnění výhry, možnost převzít výhru zaniká bez náhrady.

Ke stažení

Plakát k výtvarné soutěži 2014 (pdf)
Soutěžní podmínky 2014 (pdf)

Zanechte komentář