Sdílet
Altán se líbí i Bystrci. Co teď?

14. 4. 2012 v 19.34

Klub rodičů chce u základní školy vystavět altán. Původní impuls vzešel od učitelů, části výboru Klubu se myšlenka zalíbila. Klub rodičů pak požádal Brno a Bystrc o dotaci na projekt. Jak Brno, tak městská část, se rozhodly na altán přispět.

Vývoj projektu má však k přímočarosti a jasnému směru dost daleko. Naopak se zdá, že přidělení dotací věc spíše zkomplikovalo.

U některých členů sdružení se už od počátku nápad, aby Klub rodičů postavil na školní zahradě altán pro výuku, setkává s notnou nedůvěrou. Pochybují o tom, jestli to není pro sdružení příliš velké sousto – kalkulace celkových nákladů se pohybují kolem 110 tisíc korun, což násobně převyšuje roční rozpočet Klubu. Dotace poskytnutá městem Brnem pokryje jen necelou pětinu předpokládaných nákladů a zbývající potřebnou sumu Klub rodičů v pokladně nemá.

Situace ale není úplně bezvýchodná. Stavbu altánu je možné rozdělit na etapy, aniž by sdružení o dotaci od Brna přišlo.

Altán má sloužit jako venkovní učebna, škola jej má využívat pro občasnou výuku pod širým nebem. Mimo to může využít altán v podstatě každý. Školní hřiště a zahrada jsou totiž přístupné mimo vyučování i veřejnosti, a tak nejspíš i altán bude sloužit všem bystrckým obyvatelům.

S tím jsou však spojeny další otázky. Jak zjistit, aby se altán nestal v krátké době obětí vandalismu? Jaké budou náklady na údržbu, budou pro Klub dlouhodobě únosné? Nebo bude opravy platit škola? Nic z toho není zatím vyřešeno.

S osmi tisíci z pokladny Klubu rodičů a dalšími celkem sedmi tisíci korunami od základní školy a Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA mají rodiče na výstavbu přírodní učebny 45 tisíc korun. A za to už se snad dá něco pořídit. Jak tedy dál?

V nejbližších dnech se zástupci Klubu rodičů sejdou s vedením školy, aby se dozvěděli, jaké představy o altánu pedagogové mají a jak jej plánují využívat. Zatím se předpokládá, že by přírodní učebna měla pojmout jednu třídu, což je přibližně dvacet pět dětí, a měla by sloužit pro výuku i pro školní družinu. Do jisté míry bude tvar a velikost letní učebny limitován místem, které pro něj bude na školním pozemku vybráno.

Aby halas z altánu nerušil při výuce ostatní, neměl by stát bezprostředně u školní budovy. Zároveň musí být plocha pro něj dostatačně velká. Pravděpodobně je nejvhodnější jediné místo – nejvýše položená terénní terasa nad příjezdovou cestou k zadnímu vchodu do  školní budovy.

Dnes tu není žádné sportoviště.  Od zahrad rodinných domů v ulici Joukalově jej dělí jen plot. I v této části školní zahrady sice rostou stromy, ale žádné kácení nebude třeba, volné místo přibližně 10 x 10 m tu je. Bližší představě snad pomohou následující fotografie.

Pro to, jak by altán, přístřešek, besídka či pavilon mohl vypadat, najdeme všude spoustu inspirace – pohodlně z tepla domova na všemožných internetových stránkách nebo třeba na rodinném výletě jako členka výboru Klubu rodičů Hana Klimešová. Ta totiž osobně vyzkoušela odpočívadlo u Lelkovadla ve Vranově a zalíbilo se jí natolik, že navrhla ostatním členům sdružení postavit podobný na školní zahradě. Později dokonce zjistila, že altán u Vranova vyrobily Lesy města Brna, a. s., středisko Pila Bystrc. Snad by to při shánění dodavatele  mohlo být jistou výhodou.

Klub rodičů je na začátku budování přírodní učebny. Práce nebude málo, ale v každém případě bude zajímavá. Pokud se se svými nápady přidají i děti a učitelé, bude o to zajímavější. Vlastně se s pomocí může přidat kdokoliv. Co vy na to?

-hj-

Související
Město Brno přispělo i na altán
Klub požádal o finanční dary

Ke stažení
Smlouva o poskytnutí dotace 2012 MMB OŽP na altán
Žádost o finanční dar MČ Brno-Bystrc na altán

Zanechte komentář