Sdílet
K altánu přírodní zahrada? Ale co to vlastně je?

22. 5. 2012 v 10.14

Když Klub rodičů připravoval žádosti o dotace na výstavbu přírodní učebny, škola uvažovala, že by k altánu mohlo v budoucnu přibýt i něco dalšího – prvky přírodní zahrady.

Ukázková přírodní zahrada Šelmberk v Jižních Čechách - Natur im Garten (stránky jsou v českém jazyce); foto burle.blog.cz

Co to je přírodní zahrada?

V převážné míře praktikované intenzívní zemědělství pěstováním především monokultur nejspíš nevratně vyčerpává půdní fond, nestará se o jeho obnovu, poškozuje životní prostředí používáním chemikálií a vytěsňuje původní flóru a faunu.

Naopak soulad s přírodou a ohleduplnost k ní, udržitelnost, péče o příznivé životní podmínky rostlin a  živočichů, zachování půdního bohatství a úrodnosti půdy jsou principy přírodní zahrady. Její pestrost a rozmanitost poskytuje mnoho smyslových prožitků, je příjemným místem pro setkávání a odpočinek, umožňuje poznávání a zkoumání přírodních dějů.

Ukázková zahrada Ungersböckových - romantická venkovská zahrada, Rakousko (Natur im Garten, stránky jsou v češtině)

Hospodaření v přírodní zahradě probíhá po staletí prověřenými metodami našich předků, podle zásad permakultury a s důvěrou v přirozené regulační mechanismy. Zelenina, ovoce i bylinky vypěstované z takového hospodářství jsou zdravé, protože používání umělých hnojiv a pesticidů je zakázáno. Tabu je také používání rašeliny, které vede k obrovským úbytkům organismů žijících pouze v mokřadech.

V přírodní zahradě dostávají před exotickými rostlinami přednost původní druhy, které jsou lépe přizpůsobeny našemu prostředí, například v tom, že lépe odolávají škůdcům a mají menší nároky na vodu. Původní flóra je také domovem pro mnohem více živočichů. V neposlední míře vede promyšlené osázení zahrady původními rostlinami k úspoře práce, času i peněz.

Přírodní způsob zahradničení neznamená mít změť kopřiv a bodláků, do které se budete bát šlápnout. Můžeme mít zahradu, jakou si usmyslíme, bujnou či geometricky přísně uspořádanou, okrasnou nebo užitkovou. Přírodních zahrad je tolik, kolik je jejich majitelů.

Ukázková přírodní zahrada - Bylinková zahrada Tiree Chmelar ve Valticích (zdroj: Natur im Garten)

Přírodní zahrada, Kamenná (zdroj: prirodnizahrady.cz)

Přírodní učebna ZŠ Myslibořice – reportáž České televize odvysílaná 24. dubna 2012

Prvky přírodní zahrady

Bylinky, trvalky, letničky, louky s planými květinami svou pestrostí nejen na pohled zajišťují dobré životní podmínky velkému množství hmyzu. Také listnaté stromy a keře poskytují útočiště mnohým živočichům, udržují vhodné mikroklima, poskytují stín, udržují vlhkost, jsou poutavé pro oko a mohou zajistit také potřebné soukromí na zahradě a bránit proti větru. Své místo mají v přírodní zahradě i trávníky, které se využívají pro hraní, společenský život i lenošení.

Přírodní zahrada paní Matulové, Brno

Náladu a charakter přírodní zahradě dávají kamenné zídky skládané na sucho, vyvýšené záhony, cestičky, zákoutí, malá či větší koupací jezírka s vodními rostlinami. Objekty zastavěnou plochu lze alespoň částečně nahradit ozeleněním střech. Oblíbenými úkryty pro živočichy s estetickým významem jsou také hromady dříví a odumřelé stromy, hromady kamení.

Ekologický institut Veronica – Kriteria přírodní zahrady
Chcete se přihlásit o plaketu Přírodní zahrada? Vyplňte a pošlete nám přihlášku. Kontaktujeme vás a přijede k vám na návštěvu náš zahradní poradce. Co je potřeba splnit, abyste získali plaketu:

Tři základní kritéria – musí být splněna všechna.

 • nepoužívání umělých minerálních hnojiv
 • nepoužívání pesticidů, herbicidů a chemických postřiků
 • nepoužívání rašeliny k úpravě půdy

Přírodní zahrada Vlašínových, Brno

Přírodní prvky na zahradě

Za každý prvek na vaší zahradě můžete získat 1-2 body podle toho, kolik je mu na zahradě věnováno prostoru a jakou má kvalitu. Když například máte na zahradě stinné vlhčí místo jako prostor pro vlhkomilné rostliny, můžete dostat jeden bod. Když máte jezírko pro obojživelníky a ještě třeba výslunnou hromadu kamení, můžete dostat dva body. Celkem je pro plaketu potřeba mít 5 bodů za přírodní prvky na zahradě.

 • živý plot z divokých keřů
 • louka, prvky louky
 • ponechání divokých porostů
 • divoký koutek
 • mimořádná stanoviště (vlhká nebo suchá)
 • listnaté stromy
 • květiny a kvetoucí trvalky

Obhospodařování zahrady
Za každý způsob hospodaření na vaší zahradě můžete získat 1-2 body podle toho, kolik je mu na zahradě věnováno prostoru a jakou má kvalitu. Když například máte pár keřů rybízu, můžete získat jeden bod za ovocnou zahradu. Máte-li více druhů ovoce včetně stromů, můžete získat 2 body. Celkem je pro plaketu potřeba mít 5 bodů za obhospodařování zahrady.

 • kompost
 • ubytovací místa pro zvířecí pomocníky
 • využití dešťové vody
 • užívání k přírodě šetrných materiálů a postupů
 • mulčování
 • pěstování zeleniny a bylinek
 • ovocná zahrada a bobulové keře
 • smíšená kultura/střídání plodin/zelené hnojení

Splňujete: tři základní kritéria + 5 bodů za přírodní prvky na zahradě + 5 bodů za obhospodařování zahrady?

ANO! Pokud kritéria splňujete, můžeme vám nabídnout získání prestižní plakety Přírodní zahrada. Plaketou vyvěšenou na plotě dáváte najevo svoji filozofii a šíříte tak myšlenku trvale udržitelného zahradničení. Budete překvapeni, co na ni budou říkat lidé kolem vás.

NE! Pokud kritéria nesplňujete či máte jakékoliv pochybnosti, můžeme vám poskytnout poradenství, aby vaše zahrada byla oázou nejen pro vás, ale i pro živočichy a rostliny, aby byla zdravá a pestrá. Vaše dotazy zodpovíme v Ekologické poradně Veronica.

Jak a proč získat plaketu?
Plaketu Přírodní zahrada nabízíme lidem, kteří splní kritéria přírodních zahrad a mají svoji zahradu v Jihomoravském kraji (pro kraj Vysočina certifikují zahrady Chaloupky, o. p.s. a pro Jižní Čechy o.s. Přírodní zahrada, v jiných krajích zatím plakety neudílíme, ale od podzimu 2012 to bude možné).

V Dolním Rakousku, odkud čerpáme inspiraci, mají stejné plakety na plotech tisíce lidí. U nás máme několik desítek přírodních zahrad s plaketou. Chcete-li se připojit, stačí si stáhnout a vyplnit a odeslat nám přihlášku. Poté vás kontaktujeme a domluvíme s vámi termín návštěvy vaší zahrady. Získáte tak zdarma návštěvu odborníka a konzultaci, co by se dalo na vaší zahradě ještě doladit, a pokud bude vše v pořádku, dostanete od nás:

 • certifikát potvrzující, že na vaší zahradě spolupracujete s přírodou
 • k zapůjčení plaketu „Přírodní zahrada“
 • nově vydanou encyklopedii Moje přírodní zahrada – srozumitelný návod, jak o zahradu pečovat

Kontakt pro další dotazy: Veronika Fišerová, veronika.fiserova@veronica.cz

Na vlastní oči

Jen v Brně existuje momentálně osmnáct přírodních zahrad, z toho pět je jich přístupných veřejnosti. Nejblíže Bystrci je přírodní-permakulturní zahrada v Rozmarýnku v Jundrově.

V sobotu a v neděli 9. června – 10. června se můžete projít přírodní zahradou U medláneckého rybníka nebo Přírodní zahradou u smrku, které budou mezi 14 a 21 hod. přístupné v rámci akce Víkend otevřených přírodních zahrad organizované v Brně Ekologickým institutem Veronica. V Medlánkách je připravena také beseda o přírodním zahradničení, výtvarná dílna a koncert. Otevřeny budou také zahrady v různých koutech naší republiky, podrobnosti najdete na www.vikendotevrenychzahrad.cz.

Další přírodní zahrady najdete také na Ekomapě. Prakticky okamžitě se, i když zprostředkovaně, můžete podívat na přírodní zahrady paní Matulové a manželů Vlašínových na našich fotografiích.

Hana Jindrová

Zdroje

Ekologický institut Veronica www.veronica.cz
Natur im Gartem http://cz.natur-im-garten.at (stránky v českém jazyce)
Přírozní zahrady bez hranic http://www.prirodnizahrada.eu/
www.prirodnizahrady.cz
http://www.prirodnizahrady.com/prirodni-zahrada.html
http://www.prirodnizahrady.com/permakultura.html
http://permakultura.cz/
http://www.zahradaproradost.cz

Související

Další peníze na přírodní učebnu?
Pro inspiraci: Přírodní zahrady v Jehnicích
Rodiče a učitelé se sejdou kvůli altánu
Altán se líbí i Bystrci. Co teď?
Město Brno přispělo i na altán
Klub požádal o finanční dary

Ke stažení

Smlouva o poskytnutí dotace 2012 MMB OŽP na altán
Darovací smlouva MČ Brno-Bystrc ze dne 9. května 2012 na altán

Zanechte komentář


„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde