Transparentní účet

Klub rodičů má od 17. ledna 2011 finanční prostředky uloženy u Raiffeisen BANK a. s. na Transparentním účtu č. 5991951001/5500. Je to typ běžného účtu vytvořený pro neziskové organizace. Těm pomáhá zprůhlednit jejich hospodaření. Na svých internetových stránkách totiž banka zveřejňuje až sedm set pohybů na účtu za posledních sto dní. Kromě toho Klub rodičů zveřejňuje i starší historii svého bankovního konta.

Výpisy z účtu za rok 2015
Výpisy z účtu za rok 2014
Výpisy z účtu za rok 2013
Výpisy z účtu za rok 2012
Výpisy z účtu za rok 2011