O Klubu

Spolek Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32, z. s. spojuje všechny, kteří chtějí společně podporovat děti ze Základní školy na ulici Heyrovského 32 v Brně a přispívat k dobrým vztahům mezi rodiči, školou a veřejností.

Nápad založit tuto neziskovou organizaci vzešel v roce 2009 ze skupiny rodičů dětí tehdejší 4.A. Právě ti utvořili přípravný výbor pro registraci občanského sdružení. Koncem roku 2010 se sešla ustavující valná hromada a společnost tak začala fakticky fungovat. Tehdejší stanovy přestaly platit v roce 2015. V tomto roce totiž v návaznosti na nový občanský zákoník schválila valná hromada nové stanovy a z občanského sdružení se stal zapsaný spolek.

Členem spolku se může stát fyzická i právnická osoba zaplacením členského příspěvku ve výši minimálně 200 Kč za člena a školní rok. Lze jej zaplatit v hotovosti například prostřednictvím třídního učitele, na třídních schůzkách nebo převodem na účet sdružení.

Výbor Klubu se pravidelně setkává na pracovních schůzkách, na kterých jsou vítáni všichni členové i ostatní zájemci o dění ve sdružení.

Finanční prostředky Klub získává z několika zdrojů. Především jsou to členské příspěvky, jejichž výši stanovuje na každé období Členská schůze. Klub využívá také možnosti požádat o dotaci z rozpočtu obce či od soukromých společností a osob. Do rozpočtu sdružení jdou také výtěžky z pořádaných akcí. Peníze má Klub uloženy na Transparentním účtu vedeném Raiffeisen BANK a.s.

Významným partnerem Klubu rodičů, který sdružení pomáhal ve všech směrech, bylo v letech 2010 až 2014 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA.

Jakékoliv informace o sdružení získáte na emailu krap32.zsheyrovskeho@gmail.com.

 

Výroční zprávy o činnosti klubu

Školní rok 2021/2022 – Členská schůze 1. března 2022

Školní rok 2020/2021 – Členská schůze 17. června 2021

Školní rok 2019/2020Členská schůze 26. února 2020

Školní rok 2018/2019Členská schůze 22. května 2019

Školní rok 2017/2018 Členská schůze 28. listopadu 2018

Školní rok 2017/2016 Členská schůze 9. května 2017

Školní rok 2015/2016 Členská schůze 24. února 2016

Školní rok 2014/2015schůze Valné hromady 12. února 2015; stanovy od 12. února 2015

Školní rok 2013/2014 schůze Valné hromady 16. října 2013; Roční zpráva o činnosti

Školní rok 2012/2013 schůze Valné hromady 17. října 2012; Roční zpráva o činnosti

Školní rok 2011/2012 – schůze Valné hromady 19. října 2011; Roční zpráva o činnosti

Školní rok 2010/2011 – ustavující schůze klubu 16. listopadu 2010; Roční zpráva o činnosti