Jak se stát členem a jak můžete pomoci

Staňte se členem Klubu rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32, z. s.

Je to jednoduché! Členský příspěvek ve výši alespoň 200 Kč (za člena a školní rok) můžete zaplatit v hotovosti prostřednictvím třídního učitele na třídních schůzkách, bezhotovostně převodem na účet Klubu rodičů č. 5991951001/5500 nebo v hotovosti na pracovním setkání Klubu. Pokud hradíte členský příspěvek na účet Klubu rodičů, napište do zprávy pro příjemce příjmení dítěte a třídu (máte-li ve škole více dětí, napište to nejstarší).

Zapojte se přímo do práce sdružení

Podělte se s námi o jakoukoliv radu, nápad, myšlenku, jak pomoci škole a dětem. Budeme rádi za náměty na jakékoliv podpůrné projekty, kterými je možné získat prostředky pro činnost Klubu. Dejte nám tip na zajímavé akce, které se charakterově blíží činnosti Klubu. Osobně můžete pomoci při pořádání akcí našeho sdružení. Můžete nás kontaktovat na emailové adrese krap32.zsheyrovskeho@gmail.com nebo přijďte na nejbližší schůzku výboru Klubu.

Věcný dar

​Drobné dárky do nejrůznějších soutěží udělají dětem radost.

Finanční dar

Finančně můžete práci Klubu podpořit kdykoliv a jakoukoliv částkou, jednorázově nebo trvalým příkazem na transparentní účet sdružení č. 5991951001/5500 vedený u Raiffeisen Bank a. s. Posledních sedm set pohybů na tomto účtu za posledních sto dnů zveřejňuje banka na svých internetových stránkách. Peníze budou vždy použity ve prospěch žáků ZŠ Heyrovského 32.

Poskytnutím finančního daru našemu sdružení si můžete zajistit úlevy na daních. U fyzických osob lze snížit základ daně až o 10%, pokud úhrnná hodnota darů přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, si mohou snížit základ daně v úhrnu až o 5% za poskytnutí finančního daru ve výši alespoň 2 000 Kč. Samozřejmé je, že Vám pro daňové účely vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru za uplynulý kalendářní rok.

 

Přivítáme Vaši pomoc, ať už bude jakákoliv. Děkujeme.