Sdílet
Burza podzimního a zimního oblečení

13. 9. 2016 v 20.27

burza-zimaRádi bychom vás spolu s Klubem maminek Kaštánek pozvali na burzu podzimního a zimního oblečení, obuvi a vybavení. Tato se bude již tradičně konat ve velkém sále Společenského centra v Bystrci a to ve středu 21. 9. 2016 v časek 9:00-12:00 hod. a 14:00-17:00 hod.

Stručné podmínky jsou patrné z přiloženého letáku a patří mezi ně zejména nutnost domluvy do 19. 9. 2016 a příjmutí pouze čistých a pěkných věcí.

A pro opravdu zodpovědné prodejce přikládáme i pravidla kompletní:

1. Zboží k prodeji
K prodeji přijímáme pouze čisté a prodeje schopné, řádně označené zboží. Přijímáme oblečení do vel. 152 (boty a čepice adekvátně věku do 15 let). U velikostí do 74 včetně přijímáme celkově jen 10 ks na prodávajícího, ostatní velikosti neomezeně. Výjimkou pro velikosti do 74 jsou overálky a kombinézky, ty přijímáme neomezeně. Ze spotřebních věcí přijímáme nejrůznější sportovní potřeby – kola, odrážedla, koloběžky, houpačky, lyže, lyžáky, brusle, lyžařské helmy, sáně, boby, dále potřeby pro děti: krmicí židličky, podsedáky, autosedačky, kočárky, postýlky, hrací deky, stolečky, židličky apod., a samozřejmě hračky, knížky, hry apod. Na prodávaném předmětu mohou být zřetelné známky běžného nošení či užívání, nesmí být ovšem potrhaný, s rozpáranými švy ani jinak podstatně poškozený či neobratně vyspravený.

2. Přihlášení k prodeji
Pro přihlášení k prodeji je nutné vyžádat si od organizátorů osobní číslo. Bez tohoto čísla nelze předat věci k prodeji na burze. Čísla budou vydávána na vyžádání nejpozději týden před konáním burzy. Po tomto datu nelze vyžadovat vydání čísla. Pokud má prodejce své číslo z minulé akce, musí si s organizátory potvrdit, že jej může použít i pro aktuálně konanou akci. Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout vydat další osobní čísla opravňující k prodeji, a to z důvodů naplnění kapacity.

3. Označení prodejního zboží
Každý prodejní předmět musí být označen třemi cedulkami, na kterých je uvedeno v prvním řádku OSOBNÍ ČÍSLO/ČÍSLO ZBOŽÍ (číslo zboží je pořadí zboží, jak je zapsáno ve formuláři připojeném k předávaným věcem) – velkou pozornost věnujte pořadí obou čísel – tzn. že nejprve uvádíte OSOBNÍ ČÍSLO a za lomítkem pořadové ČÍSLO ZBOŽÍ, dále ve druhém řádku VELIKOST (pokud lze udat, a to buď standardně udávanými čísly např. 74, 80, 86, 92, nebo věkem) a ve třetím řádku CENA. Prodáváte-li komplet (např. pyžámko, oteplováky s bundičkou, boty), označte každý kus třemi cedulkami a všechno, co k sobě patří, sepněte zavíracím špendlíkem, sešijte, nebo jinak spojte dohromady, aby se při prohlížení věcí tyto dvě části neoddělily. V seznamu bude zapsáno jako jeden kus. Cenu prosím zaokrouhlete na pěti- či desetikoruny.

Příklad cedulky:

Osobní číslo/číslo zboží 52/1
Velikost 110
Cena 50 Kč

4. Příprava zboží k prodeji
Zboží je nutné připravit doma, a to tak, že na ně připevníte cedulky, kde bude uvedeno OSOBNÍ ČÍSLO/ČÍSLO ZBOŽÍ, VELIKOST a CENA. Tyto cedulky mohou být přišité nití (na visačkách všitých do oblečení je možné cedulku připevnit též kancelářskou svorkou (koněm) nebo přilepené, přičemž dvě budou na viditelném místě (např. přední strana oblečení a u visačky všité do oblečení a jedna bude skrytá (v kapse, rubu, v rukávu, nohavici apod.) Prodávající zodpovídá za to, že cedulky nepůjdou snadno sejmout, aby se při manipulaci se zbožím nemohly ztratit. Boty je nutné svázat či jinak spojit dohromady.  Cedulky nesmí být připevněny špendlíky ani přilepeny tak, aby se jejich odtržením ze zboží zboží poškodilo.

Za nesprávné označení se považuje:
– umístění všech třech cedulek na jedno a totéž místo (např. 3x do kapsy)
– umístění pouze jedné cedulky na oblečení
– přehozené Osobní číslo a číslo zboží
– nevyznačená velikost, pokud se zboží běžně podle velikostí prodává
– neuvedená cena, případně cena nezaokrouhlená na pěti- či desetikoruny

Objemnější předměty mohou být v krabici či jinak složené dohromady. Pokud je nemůže kupující osahat a vyzkoušet, bude uvedený přesný popis prodávaného předmětu a jeho rozměry. Na popisu budou též uvedeny případně vady či podstatnější škody, které vznikly užíváním předmětu.
Pokud nebude zboží připraveno dle těchto Pravidel, může je organizátor odmítnout převzít.
Veškeré zboží musí být zapsáno do seznamu a čísla zboží na cedulkách se musí shodovat s čísly v seznamu (přičemž popis odpovídající danému číslu v seznamu musí sedět na zboží označené příslušnou cedulkou).

5. Předávání zboží a poplatky za přijetí zboží k prodeji
Oblečení je po označení cedulkami potřeba roztřídit dle velikostních kategorií a jednotlivé kategorie oddělit (např. vložit každou zvlášť do sáčku či tašky nebo svázat provázkem) a označit, a to i pokud bude mít prodávající od dané kategorie pouze 1 ks. Kategorie u oblečení jsou 56-62 (dohromady), 68, 74, 80, 86, 92, 98, 104, 110, 116, 122, 128, 134, 140, 146, 152. Zvlášť budou předány rukavice, čepice,  ponožky, punčocháče a boty, které musí být svázané či jinak připevněné dohromady).
Poplatek je vybírán po ukončení burzy při předávání neprodaného zboží a tržby prodávajícímu. Přesné částky naleznete v tabulce níže. Vyzvednutím v den konání burzy od 16.30-18.00 se rozumí to, že prodávající přijde osobně (či jím pověřená osoba) v udanou dobu, vlastní zboží si vyhledá a po jeho vyhledání přinese organizátorům ke kontrole. Z takto předaného neprodaného zboží, dále pak z věcí prodaných a z věcí, které se jako neprodané rozhodne ponechat Domovu pro matky s dětmi zaplatí částku uvedenou v první sloupci tabulky. Z věcí, které se mu nepodaří dohledat a budou muset být dotříděny organizátory, pak zaplatí částku v druhém sloupci.

Za spotřební věci je považováno vše, co není oblečení, tedy i např. fusaky.

Označení zboží Vyzvednutí v den konání
burzy od 16.30-18.00
+ prodané věci
Vyzvednutí do týdne
po konání burzy
Boty a oblečení 1,- Kč/ks 3,- Kč/ks
Spotřební zboží na fotce 1,- Kč/ks 1,- Kč/ks
Spotřební zboží do 199 Kč 5,- Kč/ks – NELZE –
Spotřební zboží od 200 Kč 10,- Kč/ks – NELZE

Veškeré zboží k prodeji bude organizátorům předáno v tašce či jiném zavazadle (např. kufr, batoh apod.), které si prodávající po předání zboží odveze zpět domů.
Spolu se zbožím prodávající předá i seznam zboží na formuláři, který získá předem od organizátorů (elektronický formulář zasíláme emailem, je nutno jej vytisknout). Prodávající ve vlastním zájmu vyplní formulář co nejpečlivěji. Organizátor při převzetí zboží zapíše datum převzetí, a spolu s prodávajícím provede kontrolu zboží co do úplnosti a správnosti dle přiloženého seznamu. (Laicky řečeno, odškrtne každý jednotlivý kus v seznamu podle jeho fyzické přítomnosti při předávání. Prosím připravte se na možné zdržení v závislosti na počtu předávajících před Vámi a na počtu kusů, které předáváte. Pokud předává osoba, která zboží k prodeji nepřipravovala, měla by být instruována, co se od ní čeká a kde jaké údaje najde.)
Dále organizátor zapíše počet převzatých ks dle přiloženého seznamu. Pokud nebude okamžitá kontrola možná, provede ji organizátor do 3 dnů od převzetí. V případě nesrovnalostí dá organizátor vědět prodávajícímu emailem na email uvedený ve formuláři a dohodne s prodávajícím nápravu či další postup.
K předání zboží skladného (tj. oblečení, obuv, drobné hračky a drobné spotřební předměty – tyto hračky a drobné spotřební předměty je potřeba předem dojednat s organizátory) dojde v termín dohodnutý předem emailem či telefonicky s organizátory. Nejzazší možný termín pro předání je však alespoň 3 dny před konáním burzy. Výjimku představuje předání přímo ve Společenském centru den před konáním burzy od cca 14.30 do 18.00 (je třeba dohodnout rovněž předem). Velké, neskladné věci budou předány organizátorům v místě konání burzy od 7.00-8.00 v den konání burzy či na fotografii (viz popis výše).
Formulář zůstává organizátorům, pokud si tedy chcete udělat jeho kopii a nechat ji potvrdit při převzetí zboží organizátory, doneste si ji prosím s sebou.

6. Výdej neprodaného zboží a peněz za prodané zboží
Výdej neprodaného zboží jednotlivým prodávajícím bude probíhat buďto od 16.30 do 18.00 v den konání burzy, s tím, že si je prodávající vyhledá sám a proces předávání proběhne stejně (tj. odškrtáváním položek) jako při přebírání zboží organizátory před burzou. Nebo bude předáno do týdne od konání burzy poté, co je organizátoři roztřídí. Ihned po roztřídění zboží z burzy budou organizátoři informovat o možnostech převzetí neprodaného zboží. Neprodané velké, neskladné věci, které byly předány ráno v den konání burzy, musí být vyzvednuty v den konání burzy od 17.00 do 17.30). Pro ostatní věci nabídne organizátor prodávajícím několik termínů (minimálně 2 ranní, 2 odpolední a 2 večerní) s tím, že k výdeji dojde nejpozději do týdne od uskutečnění burzy. Pokud si v tomto termínu prodávající zboží nevyzvedne, bude zboží předáno charitě.
Není technicky možné při vydávání neprodaného zboží v den konání burzy rovněž vyplatit tržbu za prodané zboží, protože nebudou zkontrolovány veškeré prodané položky. Tržba za prodané zboží je zpravidla spočtena do týdne od konání burzy a prodejci o tom budou informováni emailem.
Tato burza je současně charitativní, takže pokud neprodané věci přenecháte výše zmíněnému Domovu, je možné tržbu převést bankovním převodem. (Prosím označte tuto možnost na formuláře při předávání zboží organizátorům před konáním burzy). V jiných případech toto možné není a výplata tržby proběhne hotově v termínu předem dohodnutém s organizátory. Při vydávání tržby bude odečteno 10% tržby každého prodávajícího na úhradu provozních nákladů a také poplatek dle počtu, druhu prodávaných kusů a způsobu převzetí (výše poplatku uvedena výše). Převzetí neprodaného zboží a vyplacené tržby potvrdí prodávající spolu s datem na formuláři.

7. Samoprodej
Prodejci mají možnost sedět na vlastním místě (délka cca 1 m – klasický stůl + 1-3 židle) a prodávat sami. Není možné tento prostor rozšířit o vlastní stojany apod., maximálně lze využít prostoru pod stolem. V tomto případě zaplatí jednorázový poplatek 200 Kč a neplatí již další poplatky za ks či procenta z prodeje. Takovýto prodejce si může libovolně přijít či odejít v době konání burzy ovšem s vědomím toho, že jeho místo nebude organizátory hlídáno. Po vyčerpání kapacity nelze navýšit počet prodejních míst. Pokud samoprodejce neuhradí do týdne od rezervování prodejního místa výše zmíněný poplatek, bude prodejní místo nabídnuto jiným zájemcům. Samoprodejci budou do prostoru konání burzy vpuštěni nejdříve 1 hodinu před zahájením burzy a jsou povinni své místo vyklidit nejpozději do 1 hodiny po ukončení burzy.

8. Ztráta zboží
V průběhu burzy je zajištěno hlídání věcí proti krádeži, pokud by však k podobné události mělo dojít, vyplatí organizátor kompenzaci v maximální výši 100 kč na prodávajícího. Toto se nevztahuje na samoprodejce, ti si zajišťují hlídání v průběhu burzy sami.

9. Souhlas s Pravidly prodeje
Podpisem formuláře se seznamem zboží prodávající potvrzuje, že se seznámil s podmínkami prodeje a že s nimi souhlasí.

 

Zanechte komentář