Sdílet
Výtvarná soutěž Klubu rodičů

29. 1. 2015 v 15.15

Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32 Vyhlašuje  výtvarnou soutěž pro  žáky a  třídní kolektivy ZŠ Heyrovského na téma:

  • 1.- 5.  třída   SVĚT ZVÍŘAT NARUBY na výkres A4
  • 6.- 9. třída  VYTVOŘ SVÉHO ABAKUKU VE 3D

Podmínky soutěže:

  • libovolná  technika
  • formát výkresu A4 pro stupeň 1 – 5 .
  • termín odevzdání do 17.4.2015 .  Druhý stupeň odevzdává paní učitelce Barovjanové.
  • práce musí být nejlépe na rubu označena : jménem autora , třídou, názvem díla

vytvarna-soutez-plakat

 Soutěžní kategorie: 

  1. kategorie – 3 nejlepší obrázky  žáků 1.stupně
  2. kategorie – soutěž mezi třídami v rámci jednoho ročníků (pouze  1.- 5. stupeň)
  3. kategorie – tři nejnápaditější ABAKUKU   6.-9. stupeň

Systém hodnocení tříd:

Z každého ročníku, nižšího stupně, bude vybrána lepší třída.

Systém hodnocení jednotlivců :

Z nižšího stupně budou vybrány tři jednotlivci bez ohledu na ročník. Z vyššího stupně budou vybráni jednotlivci bez ohledu na ročník.

 Další podmínky účasti v soutěži:

Doručením obrázku účastníci deklarují svůj závazek řídit se soutěžními pravidly. Současně tím vyslovují souhlas, že v případě získání výhry má  pořadatel soutěže právo využít jejich osobních údajů pro reklamní a marketingové účely. Jména žáků vítězných prací mohou být uveřejněna v mediích a na internetu.

Zaslané práce se nevracejí. Vyhlašovatel soutěže  – Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32  –  si vyhrazuje právo s odevzdanými  výtvarnými díly volně disponovat a využít je pro publikační a jiné účely ve sdělovacích prostředcích, vystavovat je, nabídnout v aukci apod.

Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno. Výhru nelze směnit za hotovost. Pokud si výherce výhru nepřevezme nejpozději do 30 dnů od data uskutečnění výhry, možnost převzít výhru zaniká bez náhrady.

Zanechte komentář


„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich