Sdílet
ZŠ Heyrovského vyzývá rodiče: Oznámkujte nás

16. 6. 2014 v 19.57

Základní škola Heyrovského chce zjistit, jak se jí daří  vytvářet podmínky pro zdravé učení, partnerství mezi rodiči, dětmi a učiteli a zlepšovat školní prostředí. Rodiče svých žáků proto požádala o vyplnění dotazníku.

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás požádali o vyplnění autoevaluačního dotazníku školy.

Autoevaluační dotazník slouží jako zpětná vazba k naší práci v projektu Škola podporující zdraví. Na základě dotazníku vytyčíme oblasti, na které se v navazujícím projektu budeme chtít zaměřit tak, aby projekt odpovídal zájmům dětí, Vás, rodičů i školy.

Vyplnění dotazníku je dobrovolné. Prosíme, abyste dotazník vyplnili za oba zákonné zástupce pouze jednou. Otázky zjišťují Váš názor, neexistuje tedy správná ani špatná odpověď. Dotazník obsahuje také možnost vyjádření hodnocení a připomínek vepsáním vlastního textu.

Do dotazníku je nutné vepsat kód, který byste měli nalézt v žákovské knížce Vašeho dítěte. Kód slouží pouze pro ověření, že byl dotazník zaslán pouze jednou. Kódy jsou ve třídě přidělovány náhodně a jsou dostupné pouze osobě vyhodnocující dotazníky, která se neúčastní jejich přiřazování jednotlivým žákům. Dotazník je anonymní.

Výsledky šetření budou sloužit jako podklad pro tvorbu nového projektu Škola podporující zdraví. Po vyhodnocení s nimi budete seznámeni prostřednictvím webových stránek školy.

Případné dotazy Vám ráda zodpovíme prostřednictvím e-mailu krybus@zsheyrovskeho32brno.cz. Za vyplnění předem děkujeme.

 Základní škola Brno Heyrovského 32
Zdroj: www.zsheyrovskeho32brno.cz

Zanechte komentář


„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde