Sdílet
Výtvarná soutěž začíná

1. 3. 2013 v 12.47

S prvním březnovým dnem startuje třetí ročník výtvarné soutěže pro děti ze ZŠ Heyrovského 32, letos na téma „Hrajeme si bez úrazu“. Technika je libovolná, soutěžní práce mohou jednotlivci i kolektivy odevzdávat  do 5. května. Porota bude hodnotit práce v kategorii jednotlivců a třídních kolektivů. Organizátoři chtějí soutěžní práce vystavit v závěru školního roku v rámci akce, která bude součástí celoměstské kampaně „Brněnské dny bez úrazu“.

Soutěž organizuje Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32, o.s. společně se Základní školou Heyrovského. Ceny do soutěže věnuje Klub rodičů. Koordinátorkou soutěže je Alena Jankotová z Klubu rodičů. Autorkou plakátu letošního ročníku soutěže je Romana Sukeníková. Děkujeme.

Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32 společně se základní školou Heyrosvkého vyhlašují třetí ročník výtvarné soutěže

Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32 aZŠ Heyrovského 32 vyhlašuje jako součást projektu „Brněnské dny bez úrazu“ výtvarnou soutěž pro žáky a třídní kolektivy ZŠ Heyrovského 32 v Brně na téma

Hrajeme si bez úrazu

 Podmínky soutěže

  • libovolná technika (kresba, malba, koláž, atd…)
  • formát výkresu A3
  • termín odevzdání do 5.5.2013 paní  vychovatelce Janouškové
  • práce musí být na rubu označena: jménem autora, třídou, názvem díla

Soutěžní kategorie

  • kategorie – 5 nejlepších obrázků žáků 1. stupně
  • kategorie – 5 nejlepších obrázků žáků 2. stupně
  • kategorie – soutěž mezi třídami v rámci jednoho ročníků (pouze osmá třída soutěží s třídami devátými)

Systém hodnocení tříd:

Z každého ročníku bude vybráno 11 nejhezčích obrázků. Třída, která bude mít v těchto 11 vybraných největší počet obrázků, vyhrává. Odevzdáním soutěžních prací za celou třídu, se žáci automaticky zařazují do soutěže jednotlivců.

Z každého stupně bude vyhlášeno 5 nejhezčích obrázků bez ohledu na ročník a třídu autora.

Doručením obrázku účastníci deklarují svůj závazek řídit se soutěžními pravidly. Současně tím vyslovují souhlas, že v případě získání výhry má pořadatel soutěže právo využít jejich osobních údajů pro reklamní a marketingové účely. Jména žáků vítězných prací mohou být uveřejněna v mediích a na internetu. Zaslané práce se nevracejí. Vyhlašovatel soutěže – Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32 –  si vyhrazuje právo s odevzdanými výtvarnými díly volně disponovat a využít je pro publikační a jiné účely ve sdělovacích prostředcích, vystavovat je, nabídnout v aukci apod. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno. Výhru nelze směnit za hotovost. Pokud si výherce výhru nepřevezme nejpozději do 30 dnů od data uskutečnění výhry, možnost převzít výhru zaniká bez náhrady.

 ind

Ke stažení

Výtvarná soutěž 2013 – pravidla (.pdf)
Výtvarná soutěž 2013 – plakát A3 (.pdf)

Související

Výtvarná soutěž nejen o dorty začíná 2012
Krap na cestách: Porota rozhodla (2012)
Obrazem: Krap na cestách, vyhlášení výsledků soutěže (2012)
Výtvarná soutěž pro žáky ZŠ Heyrovského (2011)
Obrazem: Vyhlašování vítězů výtvarné soutěže (2011)
Obrázky z výtvarné soutěže (2011)

Zanechte komentář


„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde