Schůze Klubu – termíny a zápisy

Školní rok 2018/2019

Těšíme se na spolupráci v dalším školním roce! Váš KRAP

 

 

 

Školní rok 2013/2014

16. dubna 2014

12. března 2014

Informace ze školské rady, práce na altánu, výtvarná soutěž, změna stanov sdružení v návaznosti na změnu legislativy, Rozloučení s deváťáky, Den pro rodiny, Odpoledne na Veveří, úprava webových stránek.

15. ledna 2014

27. listopadu 2013

16. října 2013 Valná hromada a pracovní setkání

Zpráva o činnosti za rok 2012/2013 a plán akcí na školní rok 2013/2014, zpráva o hospodaření, zpráva kontrolora, rozpočet na rok 2013/2014, volby členů výboru, organizace nejbližších akcí.

3. září 2013

 

Školní rok 2012/2013

Schůze Valné hromady sdružení se uskutečnila 17. října 2012.

Třináctičlenný výbor Klubu rodičů pracoval ve složení Blanka Adamcová (za 8.B), Jana Benešová (za 7.A), Alena Jankotová (za 5.C), Hana Jindrová (za 3.B), Hana Klepárníková – pokladník (za 7.A), Hana Klimešová (za 8.A), Viktor Lošťák – místopředseda (za 5.C), Michaela Lužová – předsedkyně (za 8.A), Vojtěch Máša (za 7.B), Aleš Stehno (za 4.A), Marie Šťouračová (za 7.A), Veronika Veselá (za 6.A), Zita Žaludová (za 2.B).

Na členských příspěvcích, jejichž minimální výše byla Valnou hromadou stanovena na 200 Kč za člena a školní rok, se podařilo do listopadu 2012 vybrat 33 400 Kč.

Stavba přírodní učebny-altánu pokračovala díky dotaci 32 000 Kč z rozpočtu města Brna, finančním darům městské části Brno-Bystrc ve výši 10 tisíc Kč a společnosti La Corrida Restaurant s.r.o. ve výši 2 000 Kč. Město Brno dále podpořilo 3. ročník Dne pro rodiny částkou 5 000 Kč. Na aktivity Klubu rodičů znovu přispěla také společnost SMART Comp a.s., provozovatel metropolitní sítě NETBOX, částkou 2 000 Kč. Členové sdružení věnovali Klubu rodičů nemálo energie, času a materiální i finanční pomoci. A to nejen při přípravách a stavbě altánu, ale také na dalších akcích, které se rozhodli zorganizovat.

V listopadu 2012 členové sdružení připravili pro děti z Bystrce a širokého okolí druhý ročník Upíří stezky. Na vstupném se vybralo nečekaných 13 526 Kč (před odečtením nákladů). V květnu pak nepřálo počasí třetímu ročníku Dne pro rodiny, ale přesto účastníci přispěli na vstupném 1 117 Kč.

 

Termíny schůzí a zápisy v roce 2012/2013

19. června 2013

Rozloučení s deváťáky 21.6.2103, dárky pro prvňáčky, realizace střechy altánu, školní arboretum – plot, zahradní slavnost, Krapák září 2013

 

7. května 2013

Den pro rodiny  (30. května) a jeho doprovodný program, vybudování plotu kolem školní zeleninové zahrádky, pokračování stavby altánu, vyhlášení výsledků výtvarné soutěže, možnost uspořádat akci na hradě Veveří a připravit rozloučení s deváťáky.

 

9. dubna 2013

ceny do výtvarné soutěže, další etapa stavby altánu, příspěvky na školu v přírodě, Den pro rodiny, spolupráce se školou

 

13. března 2013

Výtvarná soutěž – odměny a vyhlášení vítězů, altán a školní arboretum, návrhy školy na spolupráci s Klubem rodičů, rekonstrukce toalet ve škole, návrh akce na hradě Veveří.

 

23. ledna 2013

 

4. prosince 2012

 

17. října  2012 Valná hromada a pracovní setkání

Zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření, kontrolní zpráva, změna stanov sdružení, plán akcí na školní rok 2012/2013, členské příspěvky rozpočet na rok 2012/2013, volby členů výboru, organizace nejbližších akcí, organizace výběru členských příspěvků.

 

12. září 2012

Plán připravovaných aktivit v tomto školním roce, financování činnosti sdružení, žádosti o dary, dotace a granty na rok 2013 z veřejných i neveřejných rozpočtů, návrh změn stanov, přípravu říjnové valné hromady.

 

Školní rok 2011/2012

Valná hromada sdružení 19. října 2011 zvolila pro školní rok 2011/2012 osmnáctičlenný výbor Klubu rodičů: Zita Žaludová (za 1.B), Jana Francová (za 2.A), Hana Jindrová (za 2.B), Aleš Stehno (za 3.A), Lea Župková (za 3.B), Marie Veselá (za 4.A), Alena Jankotová (za 4.C), Viktor Lošťák (za 4.C), Veronika Veselá (za 5.A), Andrea Štěrbová (za 5.B), Jana Benešová (za 6.A), Hana Klepárníková (za 6.A), Marie Šťouračová (za 6.A), Vojtěch Máša (za 6.B), Michaela Lužová (za 7.A), Hana Klimešová (za 7.A), Blanka Adamcová (za 7.B) a Kateřina Malínková (za 8.B).

Ve školním roce 2011/2012 měl Klub rodičů 160 členů.

Minimální výše členského příspěvku pro školní rok 2011/2012 činila 100 Kč. Celkové příjmy Klubu rodičů z členských příspěvků dosáhly částky 18.220,- Kč.

Také v tomto školním roce získaly projekty Klubu rodičů  prostředky z veřejných rozpočtů. Díky dotaci 30 tisíc  Kč od Jihomoravského kraje vznikly na chodbách ZŠ Heyrovského další relaxační koutky.  Druhý ročník Dne pro rodiny mohl Klub rodičů uspořádat také díky finanční podpoře města Brna, které na zajištění této akce poskytlo 8 tisíc Kč. V prvním pololetí školního roku byla zahájena stavba prozatím největšího projektu – přírodní učebny-altánu. Na její realizaci přispělo 20 tisíci Kč město Brno, městská část Brno-Bystrc věnovala 10 tisíc Kč. Samotná ZŠ Heyrovského se podílela na financování altánu částkou 5 tisíc Kč.

Paní Michalíková se rozhodla pomoci Klubu rodičů částkou 700 Kč na ceny pro vítěze komiksové soutěže Bystromix.

Do pokladny sdružení přibyly také výtěžky z pořádaných akcí. Suverénně nejúspěšnější co do návštěvnosti i zisku byla v říjnu 2011 Upíří stezka, díky níž získal Klub rodičů 9 203 Kč. I další akce přinesly do pokladny peníze – listopadový Velký bystrcký bazar 2 726 Kč, březnový Velký bystrcký bazar 2 253 Kč a Den pro rodiny II 1 970 Kč.

Termíny schůzí a zápisy 2011/2012

26. června 2012

I těsně před prázdninami mají členové a příznivci Klubu rodičů  o čem diskutovat a co řešit – rozloučení s žáky deváté třídy, vítání prvňáčků v novém školním roce, altán na školní zahradě a další.

 

26. května 2012

Schůzka netypicky v sobotu a v terénu! Sraz v 17 hod. na dětském hřišti na ulici Štouračově. Viktor Lošťák, Zita Žaludová, Hana Klepárníková, Jana Benešová a Hana Jindrová prošli trasu Dne pro rodiny a dojednali organizační záležitosti této akce.

 

11. dubna 2012

Výtvarná soutěž Krap na cestách, další ročník Dne pro rodiny, loučení s deváťáky.

 

7. března 2012

Pracovní schůzka 7. března 2012 od 17 hod. v salónku cukrárny Smile zejména ve znamení příprav Velkého bystrckého bazaru. Srdečně zváni jsou členové Klubu rodičů i ostatní rodiče, kteří jsou ochotní pomoci s organizací bazaru!

 

15. února 2012

Podané žádosti o dotace na ÚMČ Brno-Bystrc, vyúčtování relaxačních koutků na II. stupni ZŠ, příprava Velkého bystrckého bazaru, Bystromix, možnost přednášky Policie ČR pro rodiče o kyberšikaně,  Krapák únor 2012.

 

4. ledna 2012

Jen pár desítek hodin po silvestrovské půlnoci, ve středu 4. ledna 2012 od 17 hod., se v salónku cukrárny Smile šešli členové výboru i ostatními zájemci o dění v Klubu rodičů. Na programu pracovní schůzky tentokrát byl bulletin Krap News, Polární noc a vybavení relaxačních koutků na II. stupni.

 

28. listopadu 2011

Výběr členských příspěvků, vybavení relaxačních koutků na chodbách II. stupně školy, vyhodnocení Velkého bystrckého bazaru, soutěž v kreslení komiksu, návštěva školy, Krap News.

 

19. října 2011 Valná hromada a pracovní setkání výboru

Členská schůze zhodnotila činnost a hospodaření sdružení v uplynulém školním roce a rozhodla o plánech Klubu rodičů, jeho rozpočtu a výboru pro školní rok 2011/2012.

Po ukončení schůze Valné hromady pokračoval výbor v jednání o organizačních záležitostech Upíří stezky 2011.

 

26. září 2011

Upíří stezka, projekty a žádosti o dotace na rok 2012, Valná hromada, relaxační koutky ve škole, bazar.

 

29. srpna 2011 

Nová doména a logo sdružení, účast členů výboru na zahájení školního roku 2011/2012, dárky pro prvňáčky, plán akcí na školní rok 2011/2012, příprava valné hromady, příprava podzimní akce.

 

Školní rok 2010/2011

Ve školním roce 2010/2011 mělo sdružení téměř dvě stovky členů. Dvacet dva členů výboru Klubu si zvolilo předsedkyni Michaelu Lužovou, místopředsedkyni Hanu Jindrovou a pokladníka Hanu Klepárníkovou. Valná hromada se usnesla na následující tři roky na kontrolorovi sdružení Ing. Vojtěchu Mášovi.

Pro školní rok 2010/2011 činila minimální výše členského příspěvku 50 Kč za každého člena. Celkem bylo vybráno na členských příspěvcích 10.820 Kč.

V roce 2011 podpořilo sdružení Zastupitelstvo Městské části Brno – Bystrc, když na zasedání 13.4.2011 ze svého rozpočtu poskytlo finanční dary ve výši 25 tisíc Kč na projekt „Vybavení prostorů školy relaxačními a oddychovými koutky pro žáky ZŠ Heyrovského 32“ a ve výši 4 tisíce Kč na projekt „Výtvarná soutěž pro žáky ZŠ Heyrovského a organizace Dne pro rodiny“. V květnu 2011 pak k tomu byla uzavřena Darovací smlouva na materiální vybavení relaxačních koutků a Darovací smlouva na realizaci výtvarné soutěže. V květnu 2011 podpořila činnost sdružení společnost Smart COMP. a. s., provozovatel metropolitní sítě NETBOX, částkou 3.500 Kč. Návštěvníci Knižního bazaru, který se uskutečnil 9. dubna 2011, přispěli dobrovolným vstupným v celkové výši 1.777 Kč.

Termíny schůzí a zápisy v roce 2010/2011

20. června 2011 

Den pro rodiny v náhradním termínu, pořízení vybavení pro školáky, stanovy Klubu, náměty na další akce a jiné.

 

18. května 2011

Organizační záležitosti Dne pro rodiny. Schůzka na školním hřišti.

 

27. dubna 2011  

Příprava Dne pro rodiny za účasti paní učitelky Polmanové, koordinátorky za ZŠ, propagace, odměny, stanoviště. Web sdružení. Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže, zajištění dortů.

 

23. března 2011

Za účasti paní ředitelky ZŠ Heyrovského, navázání vzájemné spolupráce a koordinace činností, Výtvarná soutěž pro děti – koordinace prací,  Bleší knižní trh, příprava Sportovního dne pro rodiny na Heyráku (zvučení, občerstvení, stanoviště, propagace, organizaci, odměny, startovní lístky).

 

16. února 2011

Příprava výtvarné soutěže pro děti a přípravné práce na akci Den pro rodiny. Informace o podaných projektech.

 

19. ledna 2011

Transparentní účet sdružení, soutěž na téma dopravy, návrh na uspořádání sportovního odpoledne, článek do Bystrckých novin, letáčky pro rodiče, členské průkazky.

 

8. ledna 2011     

Prohlídka školy a příprava na projektu na nákup vybavení pro volný čas dětí a úprava prostor školy.

 

30. listopadu 2010

Ustavující schůzka Klubu. Stanovy, volba představenstva, schválení přípravy podání projektu na MČ Brno-Bystrc.

 

16. listopadu 2010 

Valná hromada. Informace od třídních učitelů, nominace zástupců tříd.


Schůzky Klubu bývají i někdy pracovní. Na setkání 29. srpna 2011 členové klubu pilně vystřihují nálepky na hračky, které dostanou na přivítanou žáci prvních tříd.